Przeskocz do treści

Aktualności

Szanowni Studenci,

tegoroczne mistrzostwa debat oksfordzkich z prawa rzymskiego odbędą się 25.01.2023 r. o godz. 15:00 w sali 3083.

W szrankach stanie rekordowa ilość drużyn - aż 10, liczących po 4 uczestników.

Debata Oksfordzka

Temat: okres prawa poklasycznego (235r.-565r. n.e.) to czas upadku kultury prawniczej i zaniku czynników prawotwórczych

Miejsce: sala rozpraw WPiA UG

Czas: 25.01.2023 r. godz. 15:00

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

 1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
 2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
 3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
 4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

 

Uwaga: pomocniczo obowiązują Zasady Debaty Oksfordzkiej Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich

Debata nr 1

Propozycja

Remigiusz Sokołowski
Maksymiliana Tokminy
Cezarego Szymańskiego
Oleksandra Strasburhera

Opozycja

Hubert Zawadzki

Filip Pałyga

Łukasz Kempa

Amelia Krużyńska

 

Debata nr 2

Propozycja

Julia Zakrzewska

Paulina Tubaja

Kamil Małdachowski

Wiktor Jakiel

 

Opozycja

Antoni Janas

Bartosz Dolewski

Michał Ostaszewski

Weronika Wiatrowska

Debata nr 3

Propozycja

Julian Rusztyn

Artur Sabiniarz

Przemysław Skorzewski

Zuzanna Smyk

 

Opozycja

Łukasz Janiak

Agata Jarosz

Małgorzata Jankowska

Jakub Jasiński

Debata nr 4

Amelia Orlikowska Propozycja
Julia Runge
Hubert Krzykowski
Łukasz Romaniuk

 

Marta Kowaliszyn Opozycja

Kacper Lewandowski

Michał Konkel

Magdalen Kulka

Debata nr 5

Propozycja

Julia Szczechowicz

Karolina Thiel

Iga Tartanus

Marta Szczypińska

 

Opozycja

Magdalena Szymańska

Olga Szachmytowska

Aleksandra Teszner

Maksymilian Tachasiuk

Materiały na dotyczące  poklasycznego okresu prawa rzymskiego:

Filipczak, P., Kosiński, R., (red.), Świat rzymski w IV wieku, Kraków 2015, zwłaszcza ss. 239-252

Kosiński, R., Twardowska, K. (red.), Świat rzymski w V wieku, Kraków 2010, zwłaszcza ss. 209-328

Kupiszewski, H., Prawo rzymskie a współczesność, Bielsko Biała 2013 (2. wydanie) - możliwe jest też korzystanie z wcześniejszej edycji książki

https://www.ibuk.pl/fiszka/208854/prawo-rzymskie-a-wspolczesnosc.html

Wipszycka, E., Źródła normatywne świeckie, [w:] Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego antyku, (red.) E. Wipszycka, Warszawa 1999, s. 586-617

anglojęzyczne opracowania dostępne online (fragmenty dotyczące późnemu antykowi) https://www.pdfdrive.com/a-legal-history-of-rome-e26712762.html https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444306101.ch25 https://www.academia.edu/4804804/_Law_and_Legal_Culture_in_the_Age_of_Attila_in_Maas_M_ed_Cambridge_Companion_to_the_Age_of_Attila_Cambridge_University_Press_2014_140_55

Zob. też hasło encyklopedyczne

https://www.britannica.com/topic/education/Education-in-the-later-Roman-Empire

Finał Konkursu Prawa Rzymskiego 2023

W dniu 18 stycznia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się Finał Konkursu z Prawa Rzymskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zakład Prawa Rzymskiego UG we współpracy ze studencką organizacją ELSA.

W finale wzięło udział dziesięciu studentów, którzy otrzymali najwyższe noty podczas pierwszego etapu konkursu. Mieli oni za zadanie udzielić odpowiedzi ustnej na dwa pytania. Osoby, które udzieliły najpełniejszych odpowiedzi awansowały do ścisłego finału.

W ścisłym finale zadaniem studentów było przygotowanie stanowisk i argumentacji na podstawie przekazanych stanów faktycznych.

 

Jury w składzie dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, dr Beata Kowalczyk, dr Bartosz Szolc-Nartowski po burzliwych obradach zdecydowało, że laur zwycięzcy przypadnie Panu Jakubowi Jasińskiemu. II miejsce ex aequo otrzymali Pan Hubert Zawadzki oraz Pan Maciej Dzięgiel. Trzecie miejsce otrzymała Pani Julia Szczechowicz.

Finaliści Konkursu:

Jakub Jasiński – I miejsce

Artur Sabiniarz

Mateusz Przybył

Julia Szczechowicz – III miejsce

Adam Dudicz

Maciej Dzięgiel – II miejsce

Hubert Zawadzki – II miejsce

Oleksandr Straburher

Barbara Downar

Aleksandra Model

Wszystkim Państwu gratulujemy!  

I etap

Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na dwa wylosowane pytania.

Łączny czas na udzielenie odpowiedzi to 4 min.

Do II etapu przechodzi 4 uczestników, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 1. Wyjaśnij pojęcie ius controversum.
 2. Pojęcie reguły prawnej (regula iuris)
 3. Restitutio in integrum
 4. Prawo rzymskich magistratur (ius honorarium)
 5. Pozycja prawna niewolnika w prawie rzymskim
 6. Pozycja prawna osób alieni iuris
 7. Warunek przy czynności prawnej
 8. Treść władzy ojcowskiej (patria potestas)
 9. Odwołanie testamentu
 10. Dziedziczenie przeciwtestamentowe
 11. Rodzaje legatów w prawie rzymskim
 12. Interpretacja testamentu
 13. Ochrona własności w prawie rzymskim
 14. Ogólne zasady dotyczące służebności
 15. Służebności osobiste
 16. Zastaw w prawie rzymskim
 17. Posiadanie cywilne a naturalne
 18. Umorzenie zobowiązania
 19. Szkoda (damnum) i obowiązek jej naprawienia
 20. Kary umowne
 21. Zobowiązania dobrej wiary
 22. Zobowiązania jak gdyby z kontraktu (quasi ex contracto) i jak gdyby z deliktu (quasi ex delicto)
 23. Bezprawne wyrządzenie szkody (lex Aquilia)
 24. Zniewaga (iniuria)

II etap

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie stanowiska stron i stosownej argumentacji. Każdy z uczestników ma prawo do dwóch wypowiedzi.

 1. D. 9,2,52,4

Marcus, Gaius, Witelius, Tytus wraz z przyjaciółmi grali w piłkę. Jeden z nich, próbując ją złapać, potrącił młodego niewolnika. Ten upadł i złamał nogę.

Właściciel tego niewolnika Quintus domaga się na podstawie ustawy akwiliańskiej naprawienia szkody z tego tytułu, pozywając wszystkich grających.

Finalista nr 1

Przygotuj stanowisko i argumentację strony powodowej

Finalista nr 2

Przygotuj stanowisko i argumentację strony pozwanej

 1. D. 19,2,19,7

Marcus zajmował się zawodowo przewozem osób statkiem z Ostii do Syrakuz. Koszt przewozu jednej osoby wynosił 50 denarów. Pewnego razy Marcus podjął się przewiezienia Gai wraz z trzema jej niewolnikami. Podczas rejsu okazało się, że Gaia była w zaawansowanej ciąży. Pod wypływem stresu na statku podczas podróży Gaia urodziła dziecko.

Marcus skargą z kontraktu locatio-conductio domaga się zapłaty 50 denarów jako wynagrodzenie za przewiezienie dziecka.

 

Finalista nr 1

Przygotuj stanowisko i argumentację strony powodowej

Finalista nr 2

Przygotuj stanowisko i argumentację strony pozwanej

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk wraz z Zakładem Prawa Rzymskiego WPiA UG serdecznie zaprasza wszystkich studentów I roku prawa, niezależnie od trybu studiów, na KONKURS Z PRAWA RZYMSKIEGO! 🏛️
Zakres materiału konkursowego obejmuje materię wykładową obowiązującą na egzamin z prawa rzymskiego. 📚
Konkurs będzie składał się z 2️⃣ etapów.
🔸 W pierwszym etapie czeka na Was test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie będziecie mieli 20 minut.
🔸 W drugim etapie 10 osób, które uzyskają najlepszy wynik z części testowej, będzie konkurować w formie odpowiedzi ustnej. Komisja zada Wam parę pytań teoretycznych, a do tego zmierzycie się z kazusem.
➡️ Pierwszy etap konkursu odbędzie się we wtorek, 1️⃣0️⃣ stycznia o godzinie 16:00 w Auli WPiA UG.
➡️ Daty przeprowadzenia drugiego etapu wypatrujcie na stronie wydarzenia!
🏆 DLACZEGO WARTO?
Stawka jest naprawdę wysoka! Nagrodą jest zwolnienie z egzaminu z prawa rzymskiego w sesji zimowej z oceną bardzo dobrą!
Nie czekaj i zapisz się już dziś! Niech mądrość wielkich jurystów będzie z Wami - życzymy samych sukcesów! 🤓
Na konkurs obowiązują zapisy. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 8 stycznia 2023 roku, godz. 23:59, za pośrednictwem poniższego formularza. 👇
https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/1852

Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, "Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego".

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. (Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego”; jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, Gdańsk 2016). Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est?  Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.); „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.); „Autorytet prawnika – wartość utracona?” (30 czerwca 2021 r.; online).

Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów, wybranych przez komitet naukowy. Zastrzegamy, że ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja periodyku po przeprowadzeniu procedur recenzyjnych.

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego

1 lipca 2022 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, sala nr 2002

PROGRAM

 

11.00-11.15 Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium  – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

11.15-11 30 – mgr Radosław Miśkiewicz (UW), „Grecki początek historii prawa rzymskiego? O primi inventores Ustawy XII Tablic”.

11.30-11.45 – Dorota Łosko (UWM), „Osobista odpowiedzialność dłużnika za długi jako zabezpieczenie wierzytelności w archaicznym prawie rzymskim”.

11.45-12.00 – dr Piotr Kołodko (UwB), „Kilka uwag o quaestor Ostiensis”.

12.00-12.15 – Wiktoria Saracyn (UW), „Prawne i filologiczne spojrzenie na Gesta Senatus Romani”.

12.15-12.30  – dr Krzysztof Szczygielski (UwB), „Kilka uwag o prawie rzymskim w Armenii”.

12-30-12.45 – Mariusz Dykty (UWM), „Insula jako charakterystyczny rodzaj rzymskiej architektury”.

12.45-13.00 – Kacper Żochowski (UW), „Prawo rzymskie na marginesie. O czytaniu przypisów w XVII-wiecznym paszkwilu"

13.00-13.30 – Dyskusja.

 

13.30-14.30 – Obiad.

 

14.30-14.45 – dr Paulina Święcicka (UJ), „Oczarowanie tekstem. Forma tekstu aktu prawnego od starożytności po współczesność”.

14.45-15.00 – dr Karolina Wyrwińska (UJ), „Przymus arbitrażu - ambiwalentna konstrukcja czy odpowiedź na potrzeby i złożoność rzeczywistości?”.

15.00-15.15 – dr Jan Andrzejewski (UAM), „Zamknięty czy otwarty obieg badań historycznych nad prawem prywatnym”.

15.15-15.30 –  dr Piotr Alexandrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), „Nowatorstwo w prawniczych projektach naukowych: przyszłość historii prawa?”.

15.30-15.45  – dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), "Oceny kształtujące – czego jeszcze nie ma w dydaktyce prawa rzymskiego?".

15.45-16.00 – Gość seminarium: dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), „Publikowanie w modelu otwartego dostępu: szansa czy zagrożenie? Uwagi w świetle dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

16.00-16.30 – Dyskusja

 

16.30 Zamknięcie seminarium – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

Zamieszczamy materiały związane z międzynarodowym seminarium 4th International Seminar
„Roman maritime law” 20.04.2022, które odbyło się jako jako impreza towarzysząca X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA PRAWA MORSKIEGO" http://prawo-morskie.pl/

 

Program konferencji INFO ENGLISH

Materiały dostarczone przez uczestników

L_Radulova_abstract_eng

Candy_Presentation abstract

Relacja

C:\Users\Jacek Wiewiorowski\Desktop\Gdańsk\Konferencje Katedra\Konferencja morska\2022\4th International Seminar Roman maritime law 20.04.2021-20220420_095132-Nagrywanie spotkania.mp4

C:\Users\Jacek Wiewiorowski\Desktop\Gdańsk\Konferencje Katedra\Konferencja morska\2022\4th International Seminar Roman maritime law 20.04.2021-20220420_120028-Nagrywanie spotkania.mp4

 

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Prawa Rzymskiego jest organizatorem kolejnego międzynarodowego seminarium: 4th International Seminar
„Roman maritime law” 20.04.2022, jako imprezy towarzyszącej X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA PRAWA MORSKIEGO" http://prawo-morskie.pl/

Poniżej zamieszczamy jego program - wydarzenie odbędzie się w w wersji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmNiNGQtMTQ2OC00ZjhhLWE0ZTctNDBiZmE4NDU3MTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224c8d9274-df9c-412d-8f5e-39bb041ffa27%22%7d

4th International Seminar
„Roman maritime law”
20.04.2022
Department of Roman Law
Chair of Civil Law
Faculty of Law and Administration
University of Gdańsk

Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. „ Paulus in the second book of Sentences. It is provided by the Rhodian Law that where merchandise is thrown overboard for the purpose of lightening a ship, what has been lost for the benefit of all must be made up by the contribution of all.”

Digesta Iustiniani 14.2.1

Department of Roman Law at the University of Gdańsk is pleased to invite you to the fourth international seminar devoted to various aspects of the Roman law of the sea and of the maritime activity of the Romans. The meeting is attended by researchers who explore these issues in their research, and the meeting is intended to provide an opportunity to discuss issues of relevance to historical and legal research, but important for the present. A seminar is an accompanying event to the 10th National Conference on Maritime Law “Contemporary problems and future challenges of maritime law”, Gdańsk 21.04.2022 (http://prawo-morskie.pl/).

Seminar Program

20.04.2022
University of Gdańsk, Law and Administration Faculty, Jana Bażyńskiego street 6, Gdańsk
online - MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmNiNGQtMTQ2OC00ZjhhLWE0ZTctNDBiZmE4NDU3MTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224c8d9274-df9c-412d-8f5e-39bb041ffa27%22%7d

9:45-10:00 Welcome and Opening Speeches:
Wojciech Zalewski, Associate Professor, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Dorota Pyć, Associate Professor, Head of the Department of Maritime Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, Head of Roman Law Department, Chair of Civil Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
10:00-10:20 Zuzanna Benincasa, Associate Professor, University of Warsaw
The Loan of Callimachus Revisited – Some Remarks on the Margin of D. 45.1.122.1

10:20-10:40 Peter Candy, DPhil, Cambridge University
Problems in the Interpretation of Ancient Maritime Contracts

10:40-11:00 Lyuba Radulova, Assistant Professor, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”
Cabotage goods? Observations on the Caunus Customs Regulation

11:00-11:30 Discussion
11:30-12:00 Coffee Break
12:00-12:20 Professor Anna Tarwacka, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
The sea, its shores and the rule superficies solo cedit in ancient Rome

12:20-12:40 Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk
‘Sea questions’ in the Notitia Dignitatum

12:40-13:00 Professor Francisco J. Andrés Santos, University of Valladolid
Was the "Nomos Rhodion nautikos" still in force after the enactment of the Basilica? Some doubts and paradoxes

13:00-13:20 Bartosz Zalewski, J.D., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
Roman Law in 'Mare Liberum' of Hugo Grotius

13:20-13:50 Discussion

13:50-14:00 Closing speech: Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk

 

Szanowni Państwo,

od zaprzyjaźnionych prawników z Kijowa, z którymi utrzymujemy od lat kontakty naukowe, otrzymaliśmy numery kont na które można wpłacać kwoty wspierające działalność stowarzyszenia "Stowarzyszenia Umarłych Prawników" (ГО Спілка мертвих юристів), https://www.deadlawyers.org/

Nazwa stowarzyszenia dzisiaj brzmi złowieszczo; pierwotnie nawiązywała ona jednak do tytułu słynnego filmu pt. "Stowarzyszenie Umarłych Poetów"...

W trakcie wojny w Ukrainie "Спілка мертвих юристів" i jego członkowie angażują się we wspieranie różnych struktur państwa ukraińskiego i pomocy jego obywatelom.

Prosimy o wpłaty  na następujące konta:

Рахунок у злотих (zlotу)
ГО Спілка мертвих юристів
UA893052990000026001006224804
код ЄДРПОУ/ІПН 43014210
У євро (euro)
ГО Спілка мертвих юристів
Номер рахунку UA473052990000026002016228457
код ЄДРПОУ/ІПН 43014210
У доларі (dolar)
ГО Спілка мертвих юристів
UA113052990000026006046236404
43014210

Szanowni Studenci,

zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej w dniu 18.01.2022 r.

Odbędzie się ona w trybie hybrydowym, tzn. drużyny oraz jury obecni będą na sali, z jednoczesną transmisją online i możliwością zadawania pytań przez publiczność, którą stanowić będą studenci.

 

Spotkanie drużyn o godz. 13:50 przed Audytorium C. Proszę o zachowanie środków ostrożności, obowiązują maseczki oraz odpowiedni odstęp.

 

Występ wg schematu: drużyna 1 - drużyna 2; drużyna 3 - drużyna 4.

Godz. 14:00

Drużyna 1 - propozycja. Weronika Zajączkowska, Adam Bekalarczyk, Wojciech Tarasiuk, Aleksandra Sztejnwald.

Drużyna 2 - opozycja. Marta Zalewska, Aleksander Strządała, Szymon Ziółkowski, Mikołaj Wróblewski.

Godz. 15:00 Drużyna 3 - propozycja. Nina Puchalska, Dominika Paradzińska, Paweł Ramotowski, Tymon Markiewicz.

Drużyna 4 - opozycja. Wiktoria Kaszubowska, Miłosz Hołubowski, Miłosz Berent, Patrycja Guziak.

 

link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEwOThiNDQtZDc0ZS00MDg0LTk4NWItZjM2MmMyNDNhMGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2225bf6dc7-3196-45cf-a9e7-23ea5a2d4e5e%22%7d

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

 

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

 1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
 2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
 3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
 4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

 

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

 

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

 

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

 

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

 

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej poświęconej problematyce ochrony prawnej w Rzymie.

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

W debacie wezmą udział dwie drużyny: propozycji (broniącej tezy) i opozycji (atakującej tezę).

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

 1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
 2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
 3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
 4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

Zgłoszenia drużyn i informacje o konkursie:

e-mail: bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl

Zarówno wystąpienia w ramach drużyn, jak i głosy z publiczności mogą być brane pod uwagę przy zwolnieniu z obowiązku pisania drugiej pisemnej pracy kontrolnej.