Przeskocz do treści

Studenckie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich z Prawa Rzymskiego, 25.01.2023 r.

Studenckie Mistrzostwa Debat Oksfordzkich z Prawa Rzymskiego

Universitas Studiorum Gedanensis

I.XXV.MMXXIII

Prawie czterdziestu studentów I roku Prawa debatowało w dniu 25 stycznia 2023 r. w wydziałowej Sali rozpraw próbując wykazać prawdziwość lub zaprzeczyć tezie: okres prawa poklasycznego(235-565 r. n.e.) to czas upadku kultury prawniczej i zaniku czynników prawotwórczych. Atmosferę na Sali dobrze oddaje fragment sztuki Plauta:

PLAUTUS, Amfitrion

Z obu stron stają armie ogromne:

obie w szyku, gotowe na bój.

Już nasz legion  jest w zwartym szeregu,

a wrogowie trzymają szyk swój.

Z obu stron występują wodzowie,

rozmawiają a wokół aż wrze;

Stanął układ, że ten kto przegra,

odda siebie, swe miasta i wsie.

Z obu stron potem grzmią, huczą trąby,

ziemia dudni, powtarza ich zew.

(tłum. Ewa Skwara)

Mimo oczywistej rywalizacji, widać było piękno i elegancję mów uczestników, ich pierwsze ukształtowanie sztuki życia prawniczego i akademickiego, przyjaźń integrującą grupy studentów. Poszukiwanie słów, terminów prawniczych, dowodów i argumentacji przemawiających zarówno do wyobraźni słuchaczy, jak i ukazujących racje podnoszonych twierdzeń – wszystko to potwierdzało rozległość wiedzy i znajomość sztuki retorycznej studentów.

Teza niełatwa do wykazania – w podręcznikach prawa rzymskiego akcentuje się raczej przewagę okresu klasycznego nad „zbiurokratyzowanym” a nawet „zwulgaryzowanym” okresem prawa późniejszego – okazała się dobrym zaczynem obfitości treści i trafności argumentacji drużyn broniących jej prawdziwości. Ku zaskoczeniu jury – które tworzyli pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego – w większości zwyciężały drużyny propozycji. Brawa jednak dla wszystkich!

Vivant auditores, semper sint in flore! – niech żyją studenci, niech zawsze rozkwitają!

notam facit: Bartosz Szolc-Nartowski, Zakład Prawa Rzymskiego