Przeskocz do treści

Ogólnopolskie Forum Romanistów 2024

OGÓLNOPOLSKIE FORUM ROMANISTÓW

"Ius et potestas - prawo i władza w starożytnym Rzymie"

28 czerwca 2024 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jana Bażyńskiego 6, 80 309 Gdańsk

Audytorium C

 

oraz

 

online MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWE2N2U4ZDYtMzI0ZS00NDkwLTliYjQtNWJhYjA2ZjIzODgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

 

 

11.00 - 11.10 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji: dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG,  Prodziekan WPiA UG - dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG

 

11.10 - 11.30 dr hab. Zuzanna Benincasa, profesor UW

Zawłaszczenie - między własnością a naturalnym posiadaniem

 

11.30 - 11.50 dr hab. Elżbieta Loska, profesor UKSW

Pontyfikowie - prawo i polityka

 

11.50 – 12.10 dr hab. Aldona Rita Jurewicz, Akademia Policji w Szczytnie – dr Konrad Tomasz Tadajczyk, UŁ

Projekt badawczy: Sors, sortitio i leges agrariae. Tabliczka z Ilici jako przyczynek do prac nad tłumaczeniem rzymskich praw dotyczących gruntów rolnych

 

12.10 – 12.30 Dyskusja i przerwa kawowa

 

12.30 – 12.50 dr Paulina Święcicka, UJ

O bezstronności i neutralności rzymskich jurystów późnej republiki i pryncypatu

 

12:50 - 13:10 dr Karolina Wyrwińska, UJ

Godność pontifex maximus w polityce Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta

 

13.10 – 13.30 dr Adam Świętoń, UWM w Olsztynie

Ograniczenia w nabywaniu i zbywaniu majątku przez osoby pełniące funkcje publiczne w prawie rzymskim poklasycznym

 

13:30-13:50 Dyskusja

 

14:00 – 15.00 Lunch

 

15.00 – 15.20 dr Piotr Alexandrowicz, UAM w Poznaniu

Czarny wiek kanonistyki?

 

15:20 – 15.40 dr Krzysztof Szczygielski, UwB

Adam Mickiewicz o prawie i władzy w starożytnym Rzymie

 

15:40 – 16.00 dr Bartosz Szolc-Nartowski, UG

François Hotman i jego krytyka prawodawstwa Justyniana

 

16:00 - 16.20 dr Beata J. Kowalczyk, UG

Urzędnicze instrumenty władzy w starożytnym Rzymie i współcześnie

 

16.20 – 16:40 Dyskusja i przerwa kawowa

 

16:40 – 17.30 Panel Studencki

 

17.30 - 18.00 Dyskusja

 

18.00 Zamknięcie konferencji – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG