Przeskocz do treści

Finał Konkursu Prawa Rzymskiego 2023

Finał Konkursu Prawa Rzymskiego 2023

W dniu 18 stycznia 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbył się Finał Konkursu z Prawa Rzymskiego.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Zakład Prawa Rzymskiego UG we współpracy ze studencką organizacją ELSA.

W finale wzięło udział dziesięciu studentów, którzy otrzymali najwyższe noty podczas pierwszego etapu konkursu. Mieli oni za zadanie udzielić odpowiedzi ustnej na dwa pytania. Osoby, które udzieliły najpełniejszych odpowiedzi awansowały do ścisłego finału.

W ścisłym finale zadaniem studentów było przygotowanie stanowisk i argumentacji na podstawie przekazanych stanów faktycznych.

 

Jury w składzie dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, dr Beata Kowalczyk, dr Bartosz Szolc-Nartowski po burzliwych obradach zdecydowało, że laur zwycięzcy przypadnie Panu Jakubowi Jasińskiemu. II miejsce ex aequo otrzymali Pan Hubert Zawadzki oraz Pan Maciej Dzięgiel. Trzecie miejsce otrzymała Pani Julia Szczechowicz.

Finaliści Konkursu:

Jakub Jasiński – I miejsce

Artur Sabiniarz

Mateusz Przybył

Julia Szczechowicz – III miejsce

Adam Dudicz

Maciej Dzięgiel – II miejsce

Hubert Zawadzki – II miejsce

Oleksandr Straburher

Barbara Downar

Aleksandra Model

Wszystkim Państwu gratulujemy!  

I etap

Zadaniem uczestników jest udzielenie odpowiedzi na dwa wylosowane pytania.

Łączny czas na udzielenie odpowiedzi to 4 min.

Do II etapu przechodzi 4 uczestników, którzy otrzymali najwyższą punktację.

 1. Wyjaśnij pojęcie ius controversum.
 2. Pojęcie reguły prawnej (regula iuris)
 3. Restitutio in integrum
 4. Prawo rzymskich magistratur (ius honorarium)
 5. Pozycja prawna niewolnika w prawie rzymskim
 6. Pozycja prawna osób alieni iuris
 7. Warunek przy czynności prawnej
 8. Treść władzy ojcowskiej (patria potestas)
 9. Odwołanie testamentu
 10. Dziedziczenie przeciwtestamentowe
 11. Rodzaje legatów w prawie rzymskim
 12. Interpretacja testamentu
 13. Ochrona własności w prawie rzymskim
 14. Ogólne zasady dotyczące służebności
 15. Służebności osobiste
 16. Zastaw w prawie rzymskim
 17. Posiadanie cywilne a naturalne
 18. Umorzenie zobowiązania
 19. Szkoda (damnum) i obowiązek jej naprawienia
 20. Kary umowne
 21. Zobowiązania dobrej wiary
 22. Zobowiązania jak gdyby z kontraktu (quasi ex contracto) i jak gdyby z deliktu (quasi ex delicto)
 23. Bezprawne wyrządzenie szkody (lex Aquilia)
 24. Zniewaga (iniuria)

II etap

Zadaniem uczestników będzie przedstawienie stanowiska stron i stosownej argumentacji. Każdy z uczestników ma prawo do dwóch wypowiedzi.

 1. D. 9,2,52,4

Marcus, Gaius, Witelius, Tytus wraz z przyjaciółmi grali w piłkę. Jeden z nich, próbując ją złapać, potrącił młodego niewolnika. Ten upadł i złamał nogę.

Właściciel tego niewolnika Quintus domaga się na podstawie ustawy akwiliańskiej naprawienia szkody z tego tytułu, pozywając wszystkich grających.

Finalista nr 1

Przygotuj stanowisko i argumentację strony powodowej

Finalista nr 2

Przygotuj stanowisko i argumentację strony pozwanej

 1. D. 19,2,19,7

Marcus zajmował się zawodowo przewozem osób statkiem z Ostii do Syrakuz. Koszt przewozu jednej osoby wynosił 50 denarów. Pewnego razy Marcus podjął się przewiezienia Gai wraz z trzema jej niewolnikami. Podczas rejsu okazało się, że Gaia była w zaawansowanej ciąży. Pod wypływem stresu na statku podczas podróży Gaia urodziła dziecko.

Marcus skargą z kontraktu locatio-conductio domaga się zapłaty 50 denarów jako wynagrodzenie za przewiezienie dziecka.

 

Finalista nr 1

Przygotuj stanowisko i argumentację strony powodowej

Finalista nr 2

Przygotuj stanowisko i argumentację strony pozwanej