Przeskocz do treści

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk wraz z Zakładem Prawa Rzymskiego WPiA UG serdecznie zaprasza wszystkich studentów I roku prawa, niezależnie od trybu studiów, na KONKURS Z PRAWA RZYMSKIEGO! 🏛️
Zakres materiału konkursowego obejmuje materię wykładową obowiązującą na egzamin z prawa rzymskiego. 📚
Konkurs będzie składał się z 2️⃣ etapów.
🔸 W pierwszym etapie czeka na Was test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Na jego rozwiązanie będziecie mieli 20 minut.
🔸 W drugim etapie 10 osób, które uzyskają najlepszy wynik z części testowej, będzie konkurować w formie odpowiedzi ustnej. Komisja zada Wam parę pytań teoretycznych, a do tego zmierzycie się z kazusem.
➡️ Pierwszy etap konkursu odbędzie się we wtorek, 1️⃣0️⃣ stycznia o godzinie 16:00 w Auli WPiA UG.
➡️ Daty przeprowadzenia drugiego etapu wypatrujcie na stronie wydarzenia!
🏆 DLACZEGO WARTO?
Stawka jest naprawdę wysoka! Nagrodą jest zwolnienie z egzaminu z prawa rzymskiego w sesji zimowej z oceną bardzo dobrą!
Nie czekaj i zapisz się już dziś! Niech mądrość wielkich jurystów będzie z Wami - życzymy samych sukcesów! 🤓
Na konkurs obowiązują zapisy. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 8 stycznia 2023 roku, godz. 23:59, za pośrednictwem poniższego formularza. 👇
https://rejestracja.elsa.org.pl/formularz/1852

Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić na VI Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, "Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego".

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. (Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów, „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego”; jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, Gdańsk 2016). Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est?  Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.); „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.); „Autorytet prawnika – wartość utracona?” (30 czerwca 2021 r.; online).

Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów, wybranych przez komitet naukowy. Zastrzegamy, że ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja periodyku po przeprowadzeniu procedur recenzyjnych.

VI OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Badania romanistyczne i dydaktyka prawa rzymskiego

1 lipca 2022 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, sala nr 2002

PROGRAM

 

11.00-11.15 Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium  – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.

11.15-11 30 – mgr Radosław Miśkiewicz (UW), „Grecki początek historii prawa rzymskiego? O primi inventores Ustawy XII Tablic”.

11.30-11.45 – Dorota Łosko (UWM), „Osobista odpowiedzialność dłużnika za długi jako zabezpieczenie wierzytelności w archaicznym prawie rzymskim”.

11.45-12.00 – dr Piotr Kołodko (UwB), „Kilka uwag o quaestor Ostiensis”.

12.00-12.15 – Wiktoria Saracyn (UW), „Prawne i filologiczne spojrzenie na Gesta Senatus Romani”.

12.15-12.30  – dr Krzysztof Szczygielski (UwB), „Kilka uwag o prawie rzymskim w Armenii”.

12-30-12.45 – Mariusz Dykty (UWM), „Insula jako charakterystyczny rodzaj rzymskiej architektury”.

12.45-13.00 – Kacper Żochowski (UW), „Prawo rzymskie na marginesie. O czytaniu przypisów w XVII-wiecznym paszkwilu"

13.00-13.30 – Dyskusja.

 

13.30-14.30 – Obiad.

 

14.30-14.45 – dr Paulina Święcicka (UJ), „Oczarowanie tekstem. Forma tekstu aktu prawnego od starożytności po współczesność”.

14.45-15.00 – dr Karolina Wyrwińska (UJ), „Przymus arbitrażu - ambiwalentna konstrukcja czy odpowiedź na potrzeby i złożoność rzeczywistości?”.

15.00-15.15 – dr Jan Andrzejewski (UAM), „Zamknięty czy otwarty obieg badań historycznych nad prawem prywatnym”.

15.15-15.30 –  dr Piotr Alexandrowicz (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk), „Nowatorstwo w prawniczych projektach naukowych: przyszłość historii prawa?”.

15.30-15.45  – dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG), "Oceny kształtujące – czego jeszcze nie ma w dydaktyce prawa rzymskiego?".

15.45-16.00 – Gość seminarium: dr hab. Michał Wyrwiński (UJ), „Publikowanie w modelu otwartego dostępu: szansa czy zagrożenie? Uwagi w świetle dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym”.

16.00-16.30 – Dyskusja

 

16.30 Zamknięcie seminarium – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG

Zamieszczamy materiały związane z międzynarodowym seminarium 4th International Seminar
„Roman maritime law” 20.04.2022, które odbyło się jako jako impreza towarzysząca X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA PRAWA MORSKIEGO" http://prawo-morskie.pl/

 

Program konferencji INFO ENGLISH

Materiały dostarczone przez uczestników

L_Radulova_abstract_eng

Candy_Presentation abstract

Relacja

C:\Users\Jacek Wiewiorowski\Desktop\Gdańsk\Konferencje Katedra\Konferencja morska\2022\4th International Seminar Roman maritime law 20.04.2021-20220420_095132-Nagrywanie spotkania.mp4

C:\Users\Jacek Wiewiorowski\Desktop\Gdańsk\Konferencje Katedra\Konferencja morska\2022\4th International Seminar Roman maritime law 20.04.2021-20220420_120028-Nagrywanie spotkania.mp4

 

Z przyjemnością informujemy, że Zakład Prawa Rzymskiego jest organizatorem kolejnego międzynarodowego seminarium: 4th International Seminar
„Roman maritime law” 20.04.2022, jako imprezy towarzyszącej X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego "WSPÓŁCZESNE PROBLEMY I PRZYSZŁE WYZWANIA PRAWA MORSKIEGO" http://prawo-morskie.pl/

Poniżej zamieszczamy jego program - wydarzenie odbędzie się w w wersji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmNiNGQtMTQ2OC00ZjhhLWE0ZTctNDBiZmE4NDU3MTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224c8d9274-df9c-412d-8f5e-39bb041ffa27%22%7d

4th International Seminar
„Roman maritime law”
20.04.2022
Department of Roman Law
Chair of Civil Law
Faculty of Law and Administration
University of Gdańsk

Paulus libro secundo sententiarum. Lege Rhodia cavetur, ut si levandae navis gratia iactus mercium factus est, omnium contributione sarciatur quod pro omnibus datum est. „ Paulus in the second book of Sentences. It is provided by the Rhodian Law that where merchandise is thrown overboard for the purpose of lightening a ship, what has been lost for the benefit of all must be made up by the contribution of all.”

Digesta Iustiniani 14.2.1

Department of Roman Law at the University of Gdańsk is pleased to invite you to the fourth international seminar devoted to various aspects of the Roman law of the sea and of the maritime activity of the Romans. The meeting is attended by researchers who explore these issues in their research, and the meeting is intended to provide an opportunity to discuss issues of relevance to historical and legal research, but important for the present. A seminar is an accompanying event to the 10th National Conference on Maritime Law “Contemporary problems and future challenges of maritime law”, Gdańsk 21.04.2022 (http://prawo-morskie.pl/).

Seminar Program

20.04.2022
University of Gdańsk, Law and Administration Faculty, Jana Bażyńskiego street 6, Gdańsk
online - MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzExYmNiNGQtMTQ2OC00ZjhhLWE0ZTctNDBiZmE4NDU3MTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%224c8d9274-df9c-412d-8f5e-39bb041ffa27%22%7d

9:45-10:00 Welcome and Opening Speeches:
Wojciech Zalewski, Associate Professor, Dean of Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Dorota Pyć, Associate Professor, Head of the Department of Maritime Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, Head of Roman Law Department, Chair of Civil Law, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
10:00-10:20 Zuzanna Benincasa, Associate Professor, University of Warsaw
The Loan of Callimachus Revisited – Some Remarks on the Margin of D. 45.1.122.1

10:20-10:40 Peter Candy, DPhil, Cambridge University
Problems in the Interpretation of Ancient Maritime Contracts

10:40-11:00 Lyuba Radulova, Assistant Professor, Sofia University “Sv. Kliment Ohridski”
Cabotage goods? Observations on the Caunus Customs Regulation

11:00-11:30 Discussion
11:30-12:00 Coffee Break
12:00-12:20 Professor Anna Tarwacka, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
The sea, its shores and the rule superficies solo cedit in ancient Rome

12:20-12:40 Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk
‘Sea questions’ in the Notitia Dignitatum

12:40-13:00 Professor Francisco J. Andrés Santos, University of Valladolid
Was the "Nomos Rhodion nautikos" still in force after the enactment of the Basilica? Some doubts and paradoxes

13:00-13:20 Bartosz Zalewski, J.D., Maria Curie-Sklodowska University, Lublin
Roman Law in 'Mare Liberum' of Hugo Grotius

13:20-13:50 Discussion

13:50-14:00 Closing speech: Jacek Wiewiorowski, Associate Professor, University of Gdańsk

 

Szanowni Państwo,

od zaprzyjaźnionych prawników z Kijowa, z którymi utrzymujemy od lat kontakty naukowe, otrzymaliśmy numery kont na które można wpłacać kwoty wspierające działalność stowarzyszenia "Stowarzyszenia Umarłych Prawników" (ГО Спілка мертвих юристів), https://www.deadlawyers.org/

Nazwa stowarzyszenia dzisiaj brzmi złowieszczo; pierwotnie nawiązywała ona jednak do tytułu słynnego filmu pt. "Stowarzyszenie Umarłych Poetów"...

W trakcie wojny w Ukrainie "Спілка мертвих юристів" i jego członkowie angażują się we wspieranie różnych struktur państwa ukraińskiego i pomocy jego obywatelom.

Prosimy o wpłaty  na następujące konta:

Рахунок у злотих (zlotу)
ГО Спілка мертвих юристів
UA893052990000026001006224804
код ЄДРПОУ/ІПН 43014210
У євро (euro)
ГО Спілка мертвих юристів
Номер рахунку UA473052990000026002016228457
код ЄДРПОУ/ІПН 43014210
У доларі (dolar)
ГО Спілка мертвих юристів
UA113052990000026006046236404
43014210

Szanowni Studenci,

zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej w dniu 18.01.2022 r.

Odbędzie się ona w trybie hybrydowym, tzn. drużyny oraz jury obecni będą na sali, z jednoczesną transmisją online i możliwością zadawania pytań przez publiczność, którą stanowić będą studenci.

 

Spotkanie drużyn o godz. 13:50 przed Audytorium C. Proszę o zachowanie środków ostrożności, obowiązują maseczki oraz odpowiedni odstęp.

 

Występ wg schematu: drużyna 1 - drużyna 2; drużyna 3 - drużyna 4.

Godz. 14:00

Drużyna 1 - propozycja. Weronika Zajączkowska, Adam Bekalarczyk, Wojciech Tarasiuk, Aleksandra Sztejnwald.

Drużyna 2 - opozycja. Marta Zalewska, Aleksander Strządała, Szymon Ziółkowski, Mikołaj Wróblewski.

Godz. 15:00 Drużyna 3 - propozycja. Nina Puchalska, Dominika Paradzińska, Paweł Ramotowski, Tymon Markiewicz.

Drużyna 4 - opozycja. Wiktoria Kaszubowska, Miłosz Hołubowski, Miłosz Berent, Patrycja Guziak.

 

link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEwOThiNDQtZDc0ZS00MDg0LTk4NWItZjM2MmMyNDNhMGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2225bf6dc7-3196-45cf-a9e7-23ea5a2d4e5e%22%7d

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

 

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

  1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
  2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
  3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
  4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

 

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

 

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

 

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

 

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

 

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej poświęconej problematyce ochrony prawnej w Rzymie.

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

W debacie wezmą udział dwie drużyny: propozycji (broniącej tezy) i opozycji (atakującej tezę).

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

  1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
  2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
  3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
  4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

Zgłoszenia drużyn i informacje o konkursie:

e-mail: bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl

Zarówno wystąpienia w ramach drużyn, jak i głosy z publiczności mogą być brane pod uwagę przy zwolnieniu z obowiązku pisania drugiej pisemnej pracy kontrolnej.

Zakład prawa rzymskiego zaprasza studentów  na czwartkowe spacery z prawem rzymskim. W tym roku odbyły się już dwie wyprawy do lasów oliwskich połączone z rozważaniami dotyczącymi prawa osobowego, spadkowego i rzeczowego.

CZWARTKOWE SPACERY Z PRAWEM RZYMSKIM

SPACER PIERWSZY

listopad 531 r., miasto Konstantynopol

Anatoliusz, prześwietny mąż, pełniący funkcję naczelnika jednej z sekcji kancelarii cesarskiej,  wykładający dostojnie i niestrudzenie prawo w mieście Konstantynopolu, godnie wykonujący zawód profesora pracował pod nadzorem kanclerza państwa, byłego ministra sprawiedliwości, najznakomitszego  Tryboniana nad przeprowadzeniem dzieła odnowienia dawnego prawa i zgromadzenia  opinii dawnych jurystów z wielkiej liczby ksiąg. Powierzone mu było zadanie wybrania rzeczy, które przez wszystkich określane są mianem „pierwszych”, szczególnie poświęconych prawu, które dotyczy osób. Anatoliusz zaczął już narzekać na otrzymaną robotę. Czy my musimy spełniać kaprysy cesarza Justyniana, cóż on sobie wyobraża, żeby z dwóch tysięcy ksiąg wybrać materiał do pięćdziesięciu? Przecież to nierealne. A co z resztą?

Anatoliusz zwykł pracować przy otwartych oknach, by wchodzące powietrze otrzeźwiało zmęczony już wytężoną pracą umysł. Pewnego wieczoru, gdy przeglądał dzieła przesławnych i cieszących się niezmiennym autorytetem jurystów Papiniana i Ulpiana, zadął silny wiatr, który rozproszył pergaminy znajdujące się na stole. Część z kart wyleciała nawet na ulicę, co mocno zaniepokoiło prawnika. Zaraz wysłał niewolnika, by ten pozbierał karty i przyniósł je z powrotem. Po ich przejrzeniu okazało się, że zabrakło trzech kart. Traf chciał, że znajdowały się na nich fragmenty, które według Anatoliusza powinny się znaleźć w planowanym dziele.

Wiele lat później wysłany w tajną misję dyplomatyczną do Turcji przez króla Jana III Sobieskiego Michał Antoni Hacki, wrócił do Polski z plikiem podarowanych mu dokumentów czasem sięgających jeszcze czasów rzymskich cesarzy. Za jego zasługi król mianował go opatem oliwskim. Hacki uwielbiał przechadzać się po pobliskim oliwskim lesie, a szczególnie upodobał sobie spędzania czasu na ławeczce nad uroczym stawem, miejsce to nazywane było przez miejscowych Ziemią lub Doliną Elfów. Brał ze sobą rozmaite dokumenty, które studiował.

Nikt nie dowiedział się, czego dotyczyły „dokumenty rzymskich cesarzy” podarowane Hackiemu. Najprawdopodobniej zresztą  po prostu zaginęły. Być może, znajdują się gdzieś zakopane lub schowane w pobliżu Doliny Elfów…

W bibliotece Opactwa znajduje się tajemnicza mapa z dopiskiem MAH, wskazująca na pewne miejsca w lesie oliwskim.

Twoim zadaniem będzie znalezienie tych miejsc. Kto wie, być może tam ukryte zostały teksty zagubione przez Anatoliusza? Jeśli tak, znajdź je i spróbuj odczytać teksty.

SPACER PIERWSZY

TEKST ZNALEZIONY W DOLINIE ELFÓW

D. 1.7.15 (Ulpianus  libro 26 ad Sabinum): pr.Si pater familias adoptatus sit, omnia quae eius fuerunt et adquiri possunt tacito iure ad eum transeunt qui adoptavit: hoc amplius liberi eius qui in potestate sunt eum sequuntur: sed et hi, qui postliminio redeunt, vel qui in utero fuerunt cum adrogaretur, simili modo in potestatem adrogatoris rediguntur.

D. 1, 7, 15 (Ulpianus w księdze dwudziestej szóstej Komentarza do pism Sabinusa):

Jeśli przysposobiono ojca rodziny, to wszystko, co należało niego, i to, co mogło być nabyte przez niego wskutek roszczeń, jakie mu przysługiwały, choć nie jest to powiedziane wprost w przepisach prawa, przechodzi na tego, kto go przysposobił. Co więcej, dzieci będące pod władzą ojcowską przysposobionego, dzielą również jego los. Także ci, którzy wrócili z niewoli na mocy prawa powrotu lub którzy byli w łonie matki w momencie adrogacji, w podobny sposób przechodzą pod władzę adrogującego.

SPACER DRUGI

TEKST ZNALEZIONY W OKOLICACH TRASY MAŁE BIESZCZADY – LASY OLIWSKIE

D.33, 2, 2-4 (Scaevola libro quinto decomo digestorum): 2. Uxori usum fructum domuum et omnium rerum, quae in his domibus erant, excepto argento legaverat, item usum fructum fundorum et salinarum: quaesitum est, an lanae cuiusque coloris mercis causa paratae, item purpurae, quae in domibus erat, usus fructus ei deberetur. Respondit excepto argento et his, quae mercis causa comparata sunt, ceterorum omnium usum fructum legatariam habere. 3.Idem quaesiit, cum in salinis, quarum usus fructus legatus esset, salis inventus sit non minimus modus, an ad uxorem ex causa fideicommissi usus fructus pertineat. Respondit de his legandis, quae venalia ibi essent, non sensisse testatorem.4.Idem quaesiit, cum eodem testamento ita caverit: "A te peto, uxor, uti ex usu fructu, quem tibi praestari volo in annum quintum decimum, contenta sis annuis quadringentis, quod amplius fuerit, rationibus heredis heredumve meorum inferatur", an recessum videatur a superiore capite ideoque uxor non amplius habeat ex usu fructu, quam annuos quadringentos. Respondit satis id, quod quaereretur, aperte verba quae proponerentur declarare.

D. 33, 2, 2-4 (Scaevola w księdze piętnastej Digestów): Ktoś zapisał żonie użytkowanie domów i wszystkich rzeczy, które się w nich zajmowały, z wyjątkiem przedmiotów ze srebra, a także użytkowanie gruntów i warzelni soli. Zapytano czy należy się jej również użytkowanie wełny wszelkiego rodzaju przygotowanej na sprzedaż, także purpury, która była w domu. Scaevola udzielił odpowiedzi, że zapisobierczyni ma użytkowanie wszystkich innych rzeczy, za wyjątkiem srebra i tych, które pozyskano w celu sprzedaży. 3 Ponieważ w warzelniach soli, których użytkowanie zostało zapisane, znalazł się niemały zapas soli, zapytano dalej, czy jej użytkowanie należy się żonie z tytułu fideikomisu? Scaevola udzielił odpowiedzi, że spadkodawca nie myślał o zapisaniu tych rzeczy, które znajdowały się tam w celu sprzedaży. 4. Ponieważ w tym samym testamencie znalazło się takie postanowienie: „Od ciebie żono żądam, abyś zadowoliła się czterystoma rocznie z tego, co ci przyniesie użytkowanie, które chcę ci przekazać na piętnaście lat. Chcę, aby wszystko ponad tę sumę przekazać na rzecz majątku mojego spadkobiercy czy moich spadkobierców”, zapytano również, czy trzeba przyjąć, że tym samym odstąpiono od rozporządzeń zawartych w poprzednim ustępie testamentu i dlatego żona nie może otrzymać z użytkowania więcej niż czterysta rocznie? Scaevola udzielił odpowiedzi, że wystarczająco jasno odpowiadają na to pytanie słowa, które są przytoczone.

Z przyjemnością informujemy, że 30 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja seminarium naukowego „Forum Młodych Romanistów", którego organizatorem jest Zakład Prawa Rzymskiego.

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów - „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, [red.] B. J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016).

Tematami kolejnych seminariów były: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est? Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.) oraz „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.).

Z powodu pandemii COVID-19 tegoroczna konferencja odbędzie się w trybie on-line, na platformie MS Teams. Seminarium w dniu 30.06. br. będzie miało wymiar międzynarodowy - jednym z prelegentów jest dr Anna Plisecka, aktualnie związana z Kalaidos Fachhochschule w Szwajcarii. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci wiodących ośrodków badań nad prawem rzymskim w Polsce, w tym dr Piotr Alexandrowicz, tegoroczny stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2021 dla najlepszych młodych naukowców). Po raz pierwszy wezmą w nim udział jako prelegenci także studenci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

V OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW
Autorytet prawnika – wartość utracona?
30 czerwca 2021 r.
Wydział Prawa i Administracji
UNIWERSYTET GDAŃSKI
On-line MS Teams

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UyMjRhNTYtZDZjZC00MjZkLTljZTgtM2Q1MjgyMDBmNjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220c662b06-b8a4-4d85-a744-622136fa69d2%22%7d

PROGRAM
10:00 –10.10 Otwarcie konferencji – Dziekan WPiA UG, dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG.
10.10- 10.30 dr Anna Plisecka (Kalaidos Fachhochschule, Szwajcaria) – Ius respondendi. Wzmocnienie czy osłabienie autorytetu prawnika?

10.30-10.50 dr Piotr Alexandrowicz (UAM w Poznaniu) – Differentiae iuris civilis et canonici w okresie wczesnonowożytnym: koncepcja projektu badawczego i wstępne ustalenia z zakresu metody naukowej

10.50-11.10 dr Bartosz Zalewski (UMCS w Lublinie) – Autorytet prawa i autorytet jurysty w Divinae Institutiones Laktancjusza

11.10-11.20 Dyskusja
11.20-11.30 Przerwa kawowa

11.30-11.50 dr Mateusz Szymura (UWr) – James Dalrymple, pierwszy wicehrabia Stair - czyli słów kilka o szkockim Grocjuszu

11.50-12.10 dr Grzegorz Nancka (UŚ) – Autorytet naukowy na przełomie XIX i XX wieku. Romaniści na łamach lwowskiego „Przeglądu Prawa i Administracji”

12.10-12.30 dr Paulina Święcicka (UJ) – Auctoritas jako podstawa wiązania normy prawnej – perspektywa antyczna i współczesna

12.30-12.40 Dyskusja
12.40-12.50 Przerwa kawowa

12.50-13:10 Aleksandra Piankowska (UG) – Czy szkoda jest przesłanką powstania należności z tytułu kary umownej? – uwagi także na tle źródeł rzymskich

13.10-13.30 Bartłomiej Madej, Daniel Zero (UWM w Olsztynie) – Status społeczny sędziego na przestrzeni ostatnich lat

13:30-13.50 dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – Stat pro ratione auctoritas

13.50-14.00 Dyskusja

14.00 Zamknięcie konferencji – dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG, Kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG