Przeskocz do treści

WIZYTA STUDYJNA PROF. DR. JUR. JOHANNESA PLATSCHKA

W dniach 16-18 października 2023 r. na naszym wydziale z wizytą studyjną przebywał prof. dr. jur. Johannes Platschek, kierownik Lehrstuhl für Römisches Recht, Antike Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht na Ludwig-Maximilians-Universität München (https://www.jura.lmu.de/de/fakultaet/personen/kontaktseite/johannes-platschek-72ff6195.html).
Prof. J. Platschek specjalizuje się w badaniach nad prawem rzymskiego i niemieckim prawem cywilnym, m.in. ostatnio współtworzył najnowszy komentarz do niemieckiego kodeksu prawa cywilnego: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen (BGB) (Soergel) - https://shop.kohlhammer.de/kommentar-zum-burgerlichen-gesetzbuch-mit-einfuhrungsgesetz-und-nebengesetzen-bgb-soergel-978-3-17-041746-5.html oraz syntezę współczesnych badań nad prawem rzymskim: Handbuch des Römischen Privatrechts, Bd. I-II, Mohr Siebeck, Tübingen 2023 (https://www.beck-shop.de/babusiaux-baldus-ernst-meissel-platschek-ruefner-handbuch-roemischen-privatrechts/product/32983248)

W trakcie pobytu w Gdańsku prof. UG, prof. J. Platschek wygłosił 16 pażdziernika wykład dla studentów I roku studiów prawniczych pt. Traditions of Teaching (Roman) Private Law in Europe (prezentacja: Tradition of teaching Roman Law Gdansk).

 

Następnego dnia zorganizowane zostało również otwarte seminarium naukowe Katedry Prawa Cywilnego WPiA UG, w którym podstawą dyskusji był referat naszego gościa pt. Ignorant Practitioners? Roman Law beyond the System.
Wizyta prof. J. Platschka odbyła się na zaproszenie kierownika Zakładu Prawa Rzymskiego, dr hab. Jacka Wiewiorowskiego.