Przeskocz do treści

Debata oksfordzka poświęcona problematyce ochrony prawnej w Rzymie

Zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej poświęconej problematyce ochrony prawnej w Rzymie.

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

W debacie wezmą udział dwie drużyny: propozycji (broniącej tezy) i opozycji (atakującej tezę).

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

  1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
  2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
  3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
  4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.

Zgłoszenia drużyn i informacje o konkursie:

e-mail: bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl

Zarówno wystąpienia w ramach drużyn, jak i głosy z publiczności mogą być brane pod uwagę przy zwolnieniu z obowiązku pisania drugiej pisemnej pracy kontrolnej.