Przeskocz do treści

Debata oksfordzka 18.01.2022 – aktualności

Szanowni Studenci,

zapraszamy do udziału w debacie oksfordzkiej w dniu 18.01.2022 r.

Odbędzie się ona w trybie hybrydowym, tzn. drużyny oraz jury obecni będą na sali, z jednoczesną transmisją online i możliwością zadawania pytań przez publiczność, którą stanowić będą studenci.

 

Spotkanie drużyn o godz. 13:50 przed Audytorium C. Proszę o zachowanie środków ostrożności, obowiązują maseczki oraz odpowiedni odstęp.

 

Występ wg schematu: drużyna 1 - drużyna 2; drużyna 3 - drużyna 4.

Godz. 14:00

Drużyna 1 - propozycja. Weronika Zajączkowska, Adam Bekalarczyk, Wojciech Tarasiuk, Aleksandra Sztejnwald.

Drużyna 2 - opozycja. Marta Zalewska, Aleksander Strządała, Szymon Ziółkowski, Mikołaj Wróblewski.

Godz. 15:00 Drużyna 3 - propozycja. Nina Puchalska, Dominika Paradzińska, Paweł Ramotowski, Tymon Markiewicz.

Drużyna 4 - opozycja. Wiktoria Kaszubowska, Miłosz Hołubowski, Miłosz Berent, Patrycja Guziak.

 

link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTEwOThiNDQtZDc0ZS00MDg0LTk4NWItZjM2MmMyNDNhMGQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%2225bf6dc7-3196-45cf-a9e7-23ea5a2d4e5e%22%7d

Teza: Proces formułkowy był historycznie najdoskonalszą formą procesu.

Formuła: online

Czas: 18 stycznia 2022 r., godz. 14:00

 

Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji.

W skład każdej drużyny wchodzą po 4 osoby.

  1. Wystąpienie pierwsze obejmuje wprowadzenie do debaty i przedstawienie problematyki;
  2. Wystąpienie drugie obejmuje argumentację;
  3. Wystąpienie trzecie obejmuje kontrargumentację;
  4. Wystąpienie czwarte zawiera podsumowanie argumentów.

Wystąpienia trwają po 5 minut. W każdym z wystąpień mogą uczestniczyć wszystkie 4 osoby z danej drużyny.

 

Drużyna ma również prawo odnieść się do wystąpienia przeciwników za pomocą dwóch pytań lub informacji zgłaszanych poprzez podniesienie ręki (każdy mówca podczas swojej mowy powinien przyjąć dwa pytania lub dwie informacje, o ile takie się pojawią).

 

Publiczność tworzą studenci, którzy mają prawo do zadawania pytań składających się z krótkiego przedstawienia problemu oraz właściwego pytania (razem 1 min.)

 

Pytania można zadawać po wystąpieniu trzecim. Głos publiczności daje marszałek debaty.

 

Debatę oceniają sędziowie. W skład jury wchodzą pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG, dwóch reprezentantów studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na kierunku prawo, przedstawiciel ELSA, oraz przedstawiciele zawodów prawniczych.