Przeskocz do treści

Wizyta dr Bartosza Szolc-Nartowskiego w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ

Wizyta w Katedrze Prawa Rzymskiego UJ

dr Bartosz Szolc-Nartowski przebywał z wizytą naukową w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (27-29 listopada br.). Wyjazd miał na celu odbycie kwerendy bibliotecznej oraz omówienie z pracownikami naukowymi Katedry zagadnień związanych ze znaczeniem pojęcia culpa levissima zarówno w prawie rzymskim jak i  tradycji romanistycznej. Uczestniczył on także w spotkaniu seminaryjnym, podczas którego studenci dokonywali egzegezy tekstów prawników rzymskich umieszczonych w księdze pierwszej Digestów Justyniana. Przypomnijmy, że dr Bartosz Szolc-Nartowski jest autorem pierwszego w Polsce całościowego przekładu tej księgi na język polski, zaś swoja prace doktorską pt. “Error in nomine w prawie rzymskim” obronił właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim (promotorem był ks. profesor Franciszek Longchamps de Bérier).