Przeskocz do treści

Konferencje z udziałem pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG

Konferencje z udziałem pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG uczestniczyli w 72 Sesji Société Internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité (SIHDA). Spotkanie najwybitniejszych romanistów z całego niemal świata odbyło się tym razem w Krakowie w dniach 11-15 września 2018 r. Przyjęty temat przewodni konferencji to PLUS RATIO QUAM VIS, stanowiący także dewizę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Docenić należy fakt przyznania organizacji konferencji, po raz pierwszy w historii, polskiemu ośrodkowi akademickiemu oraz ogromny wkład pracy komitetu organizacyjnego pod przewodnictwem ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier. Dr Bartosz Szolc-Nartowski (uczeń profesora Franciszka Longchamp de Bérier) brał czynny udział w pracach organizacyjnych konferencji oraz uczestniczył w panelach dyskusyjnych. Prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, wygłosił w trakcie zjazdu referat oraz na zaproszenie organizatorów prowadził jeden z paneli. W miesiącu wrześniu brał on udział również z referatami w dwóch innych ogólnopolskich konferencjach naukowych: XXV Zjeździe Historyków Ustroju i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych (Wojny i ich wpływ na przemiany ustroju, prawa, myśli politycznej, Lublin, 10-12.09.2018) oraz VI Kongresie Mediewistów Polskich (Media Aetas – Historia Viva/ Średniowiecze – Historia Żywa, Wrocław, 20.-22.09.2018