Przeskocz do treści

Staż naukowy dr Beaty J. Kowalczyk w Ołomuńcu

Staż naukowy w Ołomuńcu

Dr Beata J. Kowalczyk z Zakładu Prawa Rzymskiego w okresie 25 – 28 listopada odbyła staż naukowy na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu (Czechy).

26 listopada Dr Beata J. Kowalczyk wygłosiła 2 godzinny wykład nt. Possessio - achievement of Roman legal thought and its application in contemporary Polish law. Podczas spotkania z JuDr. Petrem Dostalikiem Ph.D. z Zakładu Teorii i Historii Prawa Uniwersytetu Palackiego omówiła przyszłe plany w ramach współpracy, w tym plany badań naukowych dotyczącej romanistycznej tradycji possessio w prawie polskim oraz w kontekście nowej regulacji posiadania w prawie czeskim. Ponadto w dniach 27-28 odbyła kwerendę biblioteczną w bibliotece uniwersyteckiej, wydziałowej oraz Olomouc Research Library.

Staż zakończył się zaproszeniem gospodarzy do realizacji rewizyty na WPiA