Przeskocz do treści

Program – VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

(…) iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est

 (Quint,. Inst. 5, 14, 34) — język prawa i język prawników w Rzymie starożytnym

30 czerwca 2023 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Budynek WPiA UG, ul. Jana Bażyńskiego 6, 80 309 Gdańsk

Sala nr 2014

Przewidywany czas na jedno wystąpienie merytoryczne - 20 minut. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.

 

11:00 Otwarcie obrad – dr. hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

dr Jan Andrzejewski (UAM) - Audytorium historyka prawa (romanisty i nie tylko)

dr Paulina Święcicka (UJ) – Argument z języka powszechnego w interpretacji prawniczej – geneza i ewolucja

dr Karolina Wyrwińska (UJ) - Omnis definitio in iure civili periculosa est? Uwagi na marginesie pojęcia przedsiębiorcy

dr Beata Kowalczyk (UG) - Wybrane gatunki tekstów komunikujących prawo w prawie rzymskim i ich prewencyjny charakter

dr Bartosz Szolc-Nartowski (UG) – (…) magis ab usu dicendi remota, qualia sunt iurisconsultorum (Quint., Inst., 11, 2, 41) – język prawniczy jako odmiana języka naturalnego

dr hab. Michał Wyrwiński (UJ) - Publikacje naukowe w tzw. otwartym dostępie - przejściowa "moda" czy etap w rozwoju dostępu do wiedzy?

 

14:00 - 15:00 lunch

 

15:00 Wystąpienia studentów

Hubert Zawadzki (UG) – Utrata posiadania przez pozwanego skargą windykacyjną – rozwiązania rzymskie i współczesne

Mikołaj Pietrowski (USz) - Stefan Bobczew - pandektystyka po bułgarsku

Milena Kruszewska (UG) – invicem se circumscribere (Paulus, D. 19, 22, 3) – prawne granice negocjacji stron kontraktów emptio venditio i locatio conductio

 

Zamknięcie obrad – dr. hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG