Przeskocz do treści

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW – 30.06.2023

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

 

(…) iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est

 (Quint. inst. 5, 14, 34) — język prawa i język prawników w Rzymie starożytnym

30 czerwca 2023 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

 

Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa Cywilnego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić Państwa na VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów.

Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów - „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego” (jego pokłosiem była publikacja książki pt. Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, Gdańsk 2016). Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), „Definire necessarium est?  Rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.); „Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie” (15-16 czerwca 2019 r.); „Autorytet prawnika – wartość utracona?” (30 czerwca 2021 r.; online); „Koniec historii prawa? – perspektywy współczesnych doświadczeń prawnych” (30 czerwca 2022 r.).

 

Zapraszamy na konferencję młodych badaczy prawa rzymskiego - to jest nieposiadających statusu samodzielnego pracownika naukowego - z krajowych ośrodków naukowych. Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom prezentację zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, wymianę poglądów w ramach środowiska naukowego, a także dyskusję na temat spodziewanych rezultatów i stosowanych metod badawczych. Uczestnicy w swoich referatach mogą odnieść się  do zagadnień związanych z tematem spotkania. Można jednak prezentować tematykę aktualnie prowadzonych badań. Wystąpienia mogą być również okazją do przedyskutowania tematów, które badacze zgłosili jako referaty w trakcie planowanych w bieżącym roku innych konferencji romanistycznych.

Komitet naukowy i organizacyjny

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

dr Beata J. Kowalczyk

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Zgłaszanie wystąpień

  1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i nadsyłanie tematów wystąpień z abstraktami i listą pięciu słów kluczowych (keywords) do dnia 31 maja 2023 r., wysyłając informację na adres: bartosz.szolc-nartowski@prawo.ug.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają prawo wyboru wystąpień.
  2. Przewidywany czas na jedno wystąpienie - 20 minut. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.
  3. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony i podany na stronie internetowej http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/ do dnia 20 czerwca 2023 r.
  4. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów, wybranych przez komitet naukowy. Zastrzegamy, że ostateczną decyzję o publikacji podejmuje redakcja periodyku po przeprowadzeniu procedur recenzyjnych.

 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Dla uczestników przewidziana jest nieodpłatna możliwość noclegu (ilość miejsc jest niestety ograniczona). Na zakończenie spotkania przewidziany jest posiłek.

Informacje na temat konferencji publikowane będą na stronie Zakład Prawa Rzymskiego, Katedra Prawa CywilnegoWPiA UG: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/