Przeskocz do treści

Kierownik zakładu: dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor uczelni


jw

dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor uczelni

Pok. 4039

Telefon: +48 58 523 29 50 (sekretariat: +48 58 523 28 51)

Fax: +48 58 523 27 14

E-mail:  jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl

strona www UG (Biografia i osiągnięcia, Konsultacje i terminy, Profil naukowy, Prowadzone przedmioty): http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/59485/jacek_wiewiorowski

 

Konsultacje w okresie wakacyjnym roku akademickiego 2021/2022 (online na portalu MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzNy00Y2JmLWIxMzgtMDcyMGFmODg2YTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

29.07.2022 r., godz. 17.00 - 17.45
01.08.2022 r., godz. 17.00 - 17.45

W sprawach nagłych kontakt za pomoca poczty elektronicznej (adres poczty: jacek.wiewiorowski@prawo.ug.edu.pl) oraz po uzgodnieniu na portalu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWM4Njc5NDUtMDIzNy00Y2JmLWIxMzgtMDcyMGFmODg2YTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

 

Zainteresowania badawcze:

Aktualnie badania koncentrują się na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego, w tym administracją Hiszpanii oraz Bałkanów oraz zastosowaniem psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych w prawoznawstwie i badaniach historyczno-prawnych.

Większa cześć dorobku naukowego dostępna za pośrednictwem stron www: https://ug.academia.edu/JacekWiewiorowski http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/59485/jacek_wiewiorowski

 

Najważniejsze publikacje (monografie i redakcje):

  1. Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych - 'duces' w prowincjach 'Scythia Minor' i 'Moesia Secunda', Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, ss. 452 (opublikowana rozprawa doktorska) - Rev. S. Janniard, L'année épigraphique 2007, no 1217, s. 453; W. Ceran, Przegląd Historyczny 100, 2 (2009), s. 350-351.
  2. 'Duces of Scythia Minor'. A Prosopographical Study, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, ss. 93.
  3. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ss. 381 (rozprawa habilitacyjna) - Rev. S. Stankiewicz, Studia Iuridica Lublinensia 24.1 (2015), s. 141-143.
  4. The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire, Wydawnictwo Naukowe UAM (Adam Mickiewicz University Law Books No 1), Poznań 2015, pp. 391 https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/21812 - Rev. E. A. Franks, Byzantinische Zeitschrift 109.2 (2016), s. 998-994.
  5. Gdańskie Studia Prawnicze 3/2019 "Roman Maritime Law. Maritime Legal Traditions and Modern Legal Issues". Redakcja naukowa Jacek Wiewiorowski, ISSN 1734-5669, ss. 270.
  6. Czas Kultury 207.4 (2020), ss. 174 (Redaktor prowadzący - dział: Kryzys państwa prawa, ss. 5-97). Review: "Eurozine" 3/2021,  https://www.eurozine.com/spectres-of-polexit/.

 

Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2020/2021 (on line):

Semestr zimowy

I Rok Prawo Dzienne

"Prawo rzymskie", wykład - 30 godzin, poniedziałki, godz. 14.15-16.00

Uwaga: pierwszy wykład - 4 październik 2021 r.

MS Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MwMmUwZjQtNjNiMC00ZTI5LThkM2QtOWNkN2ExZTBhNjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

Ewentualne zajęcia stacjonarne planowane są w Audytorium B, budynek WPiA UG

 

"Prawo rzymskie", ćwiczenia (łącznie 15 godzin - co dwa tygodnie

Uwaga: 1 - szy tydzień: 2021.09.27 - 2021.10.01; 2 - gi tydzień: 2021.10.04 - 2021.10.08

środa, godz. 8.15-10.00

  1. tydzień - grupa PS103 - 1 semestr - Prawo rzymskie - ćwiczenia [2021/2022] , MS Teams - link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0Yjk2OTMtZjA4Yy00MjQ5LWI2YzQtOGUwNmFkYzU5YWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d
  2. tydzień - grupa PS104 - 1 semestr - Prawo rzymskie - ćwiczenia [2021/2022], środa 8.15-10.00, MS Teams - link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QyZWJjMTAtYmVjOC00NjI2LTk1ODktZDNmNGI2NjUzODgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

środa, godz. 10.15-12.00

  1. tydzień - grupa PS101 - 1 semestr - Prawo rzymskie - ćwiczenia [2021/2022], MS Teams - link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY1YzM5NzQtOGYyYi00MzM4LWI2MDgtZjlkYzQ5ZjkyYmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d
  2.  tydzień - grupa PS102 - 1 semestr - Prawo rzymskie - ćwiczenia [2021/2022] , MS Teams - link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI1N2EyZTItM2NjZS00MTY1LTljMWUtODk0YmJjNjUxNDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

Ewentualne zajęcia stacjonarne planowane są w sali 3064, budynek WPiA UG

 

I Rok Prawo Wieczorowe

"Prawo rzymskie", wykład, wtorki, godz. 18.15-19.45

Uwaga: pierwszy wykład - 5 październik 2021 r.

MS Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2MwMmUwZjQtNjNiMC00ZTI5LThkM2QtOWNkN2ExZTBhNjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

Ewntualne zajęcia stacjonarne planowane są w sali 4021, budynek WPiA UG

 

Kryminologia Studia Zaoczne

seminarium magisterskie "Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej": semestr zimowy

poniedziałek, godz. 17.00-18.30 - MS Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNiMDMzOTUtZjBhNi00MTA4LWE1MjktYWM2YWMzMDAxNDcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

poniedziałek, godz. 18.30-20.00 - MS Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWJmZmQzNmUtYWU2ZS00YjhmLWE1MDEtM2QwYzAyZmI3OWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22c7c36e68-500b-45ca-a104-6b5cd7098bed%22%7d

 

Ewentualne spotkania stacjonarne planowane są w sali 4039, budynek WPiA UG

 

 

Informacje szczegółowe: 

https://pp.ug.edu.pl/onauczycielu.web

Biogram w jezyku angielskim - wiewiorowski-english-short-version

 

 

 

 

 

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن