Przeskocz do treści

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG na największej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej: LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 ‘La liberté et les interdictions dans les droits de l’antiquité’.

Pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego wzięli udział w największej ogólnoświatowej konferencji romanistycznej LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 ‘La liberté et les interdictions dans les droits de l'antiquité’. Zjazd, w którym wzięło udział blisko 200 badaczy z całego świata, był okazją do przedstawienia aktualnego stanu nauki prawa rzymskiego, wymiany doświadczeń naukowych i dyskusji nad wyzwaniami współczesnej romanistyki. Refleksji wspaniale służyły miejsca obrad konferencji: Bolonia, siedziba pierwszego uniwersytetu i najstarszego wydziału prawa, miasto gdzie rodziła się nauka prawa rzymskiego i kanonicznego oraz Rawenna, znana m.in. ze słynnych mozaik wczesnochrześcijańskich, w tym z wyobrażeniami cesarza Justyniana I Wielkiego (527-565), inicjatora kodyfikacji prawa rzymskiego w latach 528-534, w tym spisania Digesta Iustiniani, których ponowne odkrycie na Zachodzie w XI w. zapoczątkowało rozwój współczesnej nauki prawa.

W ramach zjazdu pozytywną reakcję wywołały referaty wygłoszone przez pracowników Zakładu Prawa Rzymskiego WPiA UG, dr Beatę J. Kowalczyk („Resposibility for Damnum Infectum as a Restriction of the Owner’s Freedom in Roman Law and in our Times”) i dr-a Bartosz Szolc-Nartowskiego („Volentà dell’erede e la misura del legato” ). W ożywionej dyskusji nad tezami referatu pt. „Infanticidium=Piaculum? Short remarks on C. Th. 9.14.1 = C. 9.16.7 (a. 374)”, wygłoszonego przez kierownika zakładu, dr-a hab. Jacka Wiewiorowskiego, profesora nadzwyczajnego UG, wziął natomiast udział profesor Hans Ankum, jeden z nestorów romanistyki holenderskiej i członek komitetu naukowego zjazdu. J. Wiewiorowski w drodze na konferencję zatrzymał się w Leopold-Wenger-Institut Abteilung Antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung,¸Ludwig-Maximilians-Universitàt München. Profesor Johannes Platschek, kierujący instytutem i którego rodzinne korzenie sięgają Pomorza Gdańskiego, od lat wspiera badaczy z Polski, w tym z WPiA UG. W trakcie rozmów ustalono plany dalszej współpracy, obejmujące m.in. wizytę prof. J. Platschka na naszym uniwersytecie w roku akademickim 2017/2018.

W dniu rozpoczęcia obrad LXXI Session de la Société d’Histoire des Droits de l’Antiquité Bologna-Ravenna, 12-16 september 2017 do uczestników dotarła smutna wiadomość: w wieku 80 lat zmarł jeden z nestorów polskiej romanistyki, profesor Janusz Sondel, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny badacz prawa rzymskiego i jego recepcji na ziemiach polskich oraz znawca historii krakowskiego uniwersytetu, m.in. laureat ‘polskiego nobla’ Nagrody Fundacji Nauki Polskiej za edycję Słownika łacińsko-polskiego dla prawników i historyków (pierwsze wydanie: Kraków 1997). Pogrzeb profesora Janusza Sondla odbył się 18 września br. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; pamięć zmarłego uczcił przez zapalenie znicza na jego grobie 22 września kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, dr hab. J. Wiewiorowski.

 

 

dav