Przeskocz do treści

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW 15-16 czerwca 2019 r.

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie

16 czerwca 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jana Bażyńskiego 6, 80 309 Gdańsk, sala nr 2042

 

PROGRAM

 

Spotkanie przed konferencją w gabinecie nr 4039 i lunch w godz. 12:00-13.00

 

Część pierwsza: 13:00-15:00

Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium: dr hab., prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, WPiA UG

 

Wykład wprowadzający - professor Francisco J. Andrés Santos (Universidad de Valladolid)

Time and legal rules in the Nomos Rhodion nautikos

 

dr Paulina Święcicka (Uniwersytet Jagielloński)

Swoboda interpretacyjna prawników

 

dr Krzysztof Szczygielski (Uniwersytet w Białymstoku)

Współczesny prawnik wobec wartości w świecie antycznym. Kilka uwag o łacińskich inskrypcjach na wydziale prawa Uniwersytetu w Bukareszcie

 

dr  Joanna Kruszyńska-Kola (UAM w Poznaniu)

Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego. 

 

Przerwa kawowa

 

 

Część druga: 16:00-18:00

 

dr Radosław Zych (Uniwersytet Szczeciński)

Problem damnatio memoriae wobec Gajuszów Mariuszów w prawie rzymskim

 

Prawo okiem historyka: dr Paweł Filipczak (Uniwersytet Łódzki)

Namiestnicy rzymskiej Syrii (IV w. n.e.). Dotychczasowy stan badań i perspektywy

 

dr Beata J. Kowalczyk (Uniwersytet Gdański)

 Lepiej zapobiegać niż...Ochrona prewencyjna w prawie rzymskim i współczesnym orzecznictwie polskim

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski (Uniwersytet Gdański)

Officium iudicis i ius

 

Czas na wystąpienia uczestników wynosi około 20 minut; po każdym z referetów przewidziany jest czas na dyskusję.

Po zakończeniu spotkania planowana jest wspólna kolacja dla uczestników.