Przeskocz do treści

dr Bartosz Szolc-Nartowski

BSN

dr Bartosz Szolc-Nartowski

 

Pok. 4028

Kontakt:

Telefon: 523 28 52 (sekretariat: 523 28 51 lub wewn. 28 51, fax 523 27 14)

e-mail: b.szolcnartowski@gmail.com  (sekretariat: sekretariat04@prawo.ug.edu.pl)

Konsultacje:

poniedziałek, godz. 11.00-13.00

 

Zainteresowania badawcze:

  • prawo rzymskie okresu klasycznego
  • obligacyjne prawo rzymskie
  • interpretacja indywidualna a usus communis i zwyczaje

Sylwetka

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, popularnej „Topolówki”. W roku 1997 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1997-1999 odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W roku 2003 uczestniczył w studiach z zakresu prawa rzymskiego na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Laureat konkursu stypendialnego organizowanego przez Gminę Miasta Rzym - Comune di Roma. W roku 2007 pobyt na Uniwersytecie w Padwie. Były asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy "Error in nomine w prawie rzymskim". Autor pierwszego w Polsce tłumaczenia całości I księgi Digestów justyniańskich. Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Najważniejsze publikacje:

- Error in nomine w prawie rzymskim. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania, Bielsko Biała 2013;

- Digesta Justyniańskie. Księga pierwsza. Tłumaczenie, Warszawa 2007;

Przymus pracy jako narzędzie prywatno i publiczno-karnej odpowiedzialności w prawie rzymskim, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013 (with. K. Amielańczyk) (Work Compulsion as a Tool for Implementing Private and Penal-Public Responsibility in Roman Law, Gdańskie Studia Prawnicze, 2013)

Udział osób nieuprawnionych w wydaniu orzeczenia w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr., Zeszyty Prawnicze UKSW nr 6.2/2006 (Participation of Unauthorized Persons in Issuance od Decisions in Civil Proceedings – Remarks on the Basis D. 1.14.3 i D. 41.3.44 pr.)

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim [w:] "Поняття та категорії юридичної науки", Kijów 2014

Model uczciwego człowieka (vir bonus) jako kryterium oceny wykonania dzieła w prawie rzymskim [w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red. Krzysztofa Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 81-93.

Interpretation of Testamentary Dispositions in Ancient Rome - Selected Issues [w:] Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права: збірник матеріалів конференції "Актуальна юриспруденція", 10 грудня 2015 року, Kijów 2015, s. 36-43.

Using Roman legal tradition as an argument. The application of the venire contra factum prioprium principle in the judgments of the Polish Supreme Court, [w:] Юридичні факти в системі правового регулювання: зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової], Kijów 2015, s. 584-591.

Franciszek Longchamps` concept of legal life and research on Roman law, [w:] Правoва держава,  26, Kijów 2015, s. 445-449.

 

- Wielka Encyklopedia Prawa. Tom I - Prawa Świata Antycznego

opracowane hasła: desuetudo, derogatio, scrinium (kancelaria cesarska), constitutiones principum (konstytucje cesarskie), ustawy o cytowaniu, fraus legis, ius edicendi

okładka error in nomine
Digesta

Książka do pobrania (pdf) Error in nomine. Rzymska myśl prawnicza i współczesne wyzwania

error-in-nomine-rzymska-mysl-prawnicza-i-wspolczesne-wyzwania

Referaty:

1.Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków, 23-25.09.2014

Odpowiedzialność stron kontraktu zlecenia w prawie rzymskim

2.Konferencja  "Поняття та категорії юридичної науки". 18.11.2014 r. Kijów

Koncepcja życia prawnego Franciszka Longchamps a badania nad prawem rzymskim

3.Interpretation as a Real Source of  Law? Roman Rules of Interpretation in the Practice of the Supreme Court of the Republic of Poland and the Problem of Teaching Roman Law

69th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, “Legal Education in Antiquity and Law of Antiquity in Today’s Legal Curricula” Istanbul, September 7-12 2015

4.Prawo rzymskie w ogrodzie (kilka uwag na temat pojęć <hortus> i <heredium>) Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego - „Ars boni et aequi. Sztuka w prawie, prawo w sztuce” organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II", Kazimimierz nad Wisłą, 9-11.10.2015.

5. Argumenty romanistyczne we współczesnym sporze o konstrukcje prawa użytkowania

I Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015.

6. Periculum vini mutati – law considered from the point of view of lawyers or merchants?

70th Session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, Ius et periculum, Law confronted to risk in the Antiquity period, Paris, September 13-17.2016

Organizacja konferencji, udział w komitetach organizacyjnych

1) Wraz z dr Beatą J. Kowalczyk pomysłodawca i organizator I Ogólnopolskiego Forum Młodych Romanistów <Analogie, inspitacje, refleksje – czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, 26.11.2015

2) uczestnictwo w komitecie organizacyjnym konferencji Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives, 22-23 października 2015 r. Katedra Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego

 

ساخت اپلیکیشن

صندلی اداری

آموزش وردپرس

آموزش وردپرس

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن