Przeskocz do treści

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW 15-16.06.2019

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie

16 czerwca 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Jana Bażyńskiego 6, 80 309 Gdańsk, sala nr 2042

 

PROGRAM

 

Spotkanie przed konferencją w gabinecie nr 4039 i lunch w godz. 12:00-13.00

 

Część pierwsza: 13:00-15:00

Przywitanie uczestników i otwarcie seminarium: dr hab., prof. UG Jacek Wiewiorowski, kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego, WPiA UG

 

Wykład wprowadzający - professor Francisco J. Andrés Santos (Universidad de Valladolid)

Time and legal rules in the Nomos Rhodion nautikos

 

dr Paulina Święcicka (Uniwersytet Jagielloński)

Swoboda interpretacyjna prawników

 

dr Krzysztof Szczygielski (Uniwersytet w Białymstoku)

Współczesny prawnik wobec wartości w świecie antycznym. Kilka uwag o łacińskich inskrypcjach na wydziale prawa Uniwersytetu w Bukareszcie

 

dr  Joanna Kruszyńska-Kola (UAM w Poznaniu)

Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego. 

 

Przerwa kawowa

 

 

Część druga: 16:00-18:00

 

dr Radosław Zych (Uniwersytet Szczeciński)

Problem damnatio memoriae wobec Gajuszów Mariuszów w prawie rzymskim

 

Prawo okiem historyka: dr Paweł Filipczak (Uniwersytet Łódzki)

Namiestnicy rzymskiej Syrii (IV w. n.e.). Dotychczasowy stan badań i perspektywy

 

dr Beata J. Kowalczyk (Uniwersytet Gdański)

 Lepiej zapobiegać niż...Ochrona prewencyjna w prawie rzymskim i współczesnym orzecznictwie polskim

 

dr Bartosz Szolc-Nartowski (Uniwersytet Gdański)

Officium iudicis i ius

 

Czas na wystąpienia uczestników wynosi około 20 minut; po każdym z referetów przewidziany jest czas na dyskusję.

Po zakończeniu spotkania planowana jest wspólna kolacja dla uczestników.

IV OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODYCH ROMANISTÓW

Prawnik i wartości w świecie antycznym i współcześnie

15-16 czerwca 2019 r.

Wydział Prawa i Administracji

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG ma zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów. Zapraszamy na konferencję młodych badaczy prawa rzymskiego z krajowych ośrodków naukowych. Przez młodych badaczy rozumiemy te osoby, które nie posiadają jeszcze statusu samodzielnego pracownika naukowego. Pierwsze spotkanie tego rodzaju odbyło się w Gdańsku 26 listopada 2015 r. pod nazwą Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów – „Analogie, inspiracje, refleksje czyli o rozterkach współczesnego badacza prawa rzymskiego”. Tematy kolejnych spotkań to: „Nauka i nauczanie prawa rzymskiego” (21 marca 2017 r.), oraz „Definire necessarium est? – rzymskie terminy prawne i ich definicje” (13 kwietnia 2018 r.).

Konferencja ma na celu stworzenie młodym badaczom warunków do swobodniejszej prezentacji zakresu i kierunków prowadzonych przez nich badań, umożliwienie wymiany poglądów w ramach środowiska naukowego, a także stworzenie ram dla dyskusji na temat stosowanych metod badawczych i spodziewanych rezultatów badań.

Uczestnicy w swoich referatach mogą odnieść się do zagadnień związanych z tematem spotkania. Można jednak prezentować tematykę aktualnie prowadzonych badań.

W programie, oprócz części merytorycznej,  przewidziane są fakultatywne spotkania integracyjne: wycieczki nad morze i do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikom oferujemy nieodpłatne noclegi w hotelu akademickim, prosimy jednak o jak najszybsze deklaracje skorzystania z tej możliwości.

Za uczestnictwo w konferencji nie jest pobierana opłata.

Komitet naukowy                                                                                        Komitet organizacyjny

dr Beata J. Kowalczyk

dr hab. Jacek Wiewiorowski, profesor nadzwyczajny UG

dr Bartosz Szolc –Nartowski

Zgłaszanie wystąpień

  1. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i nadsyłanie tematów wystąpień możliwie wraz z abstraktami do dnia 13 maja 2019 r., wysyłając informację pod adres: bszolcnartowski@prawo.ug.edu.pl
  2. Przewidywany czas na jedno wystąpienie to około 15 min. Po każdym z wystąpień przewidziany jest czas na dyskusję.
  3. Szczegółowy plan konferencji zostanie ustalony i podany na stronie internetowej http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/ do dnia 15 maja 2019 r.
  4. Organizatorzy przewidują zgłoszenie do druku w Czasopiśmie Prawno-Historycznym dwóch najlepszych referatów, wybranych przez komitet naukowy.

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej i zapewniają wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz nocleg dla osób z dalej położonych ośrodków badawczych (po uzgodnieniu z organizatorami)

Więcej informacji na temat konferencji na stronie: http://www.praworzymskie.ug.edu.pl/